Ở tỉnh Kanagawa, các cộng đồng và tổ chức nước ngoài đang thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.
Để đáp ứng các tư vấn của đồng bào, và lưu lượng thông tin hữu ích cho cuộc sống,
Phổ biến văn hóa xã hội Nhật bản
Tôi giới thiệu cộng đồng nước ngoài và nhóm Kanagawa.
Chúng tôi tiến hành các hoạt động trao đổi trong cộng đồng.
Các tình nguyện viên, những người ủng hộ và làm việc cùng nhau
Có thể được tuyển dụng.
Nếu bạn có cơ hội, hãy xem các hoạt động của các nhóm cộng đồng.

・Khái niệm "cộng đồng nước ngoài" và "cư dân nước ngoài"
・Giới thiệu về liên kết đến trang web này
  • Tổ chức trao đổi quốc tế Kanagawa
  • Kanagawa-Shu-ji-kun
  • Kanagawa Nhật bản lớp học, học tập bổ sung lớp học, mẹ lưỡi lớp học bản đồ
  • Bản đồ học tập Nhật bản Kanagawa
  • Bản đồ lớp học bổ sung Kanagawa Learning
  • Bản đồ lớp học ngôn ngữ bản xứ Kanagawa